Clubhistorie

Op initiatief van Chris Vasse en Jaap Woudsma werd de vereniging opgericht. Chris Vasse had in vroegere jaren aan atletiek gedaan en Jaap Woudsma zijn zonen wilden in Delfzijl aan atletiek gaan doen. Een atletiekvereniging was er niet. Delfzijl was toendertijd voetbal en gymnastiek. Aldus werd besloten om zelf een nieuwe vereniging op te richten.

Op de eerste trainingen kwamen, na aankondiging in de regionale weekbladen, ongeveer 50 kinderen af. Veel meer dan waar op was gerekend. Uiteindelijk bleven hier in het eerste seizoen ongeveer 30-40 kinderen van over.

Het eerste bestuur werd gevormd door Jaap Woudsma (secretaris), Ger Renooy (penningmeester), Corrie Tack (lid), Aldert Nienhuis (lid) en Chris Vasse (wnd. voorzitter). Reint Mensinga, gymnastiekleraar, werd hoofdtrainer, Trijnie Nienhuis nam de pupillen voor haar rekening en Chris Vasse was ook trainer.

In een officiele openbare bijeenkomst op 18 september 1973 werd op sportpark Centrum besloten tot de oprichting van een nieuwe vereniging.

De scholierenloop was in de jaren 70 en 80 stimulerend voor het ledental van de vereniging. In deze jaren schommelde het aantal tussen de 100 en 120 leden.

In 1978 is de voorloper van de loopgroep opgericht, de trimgroep. In eerste instantie bestond dit groepje uit een paar ouders van de jeugdleden van AV Fivelstreek. Er werd twee maal per week op de baan gelopen en gesprongen. In de wintermaanden werden er korte duurlopen gedaan. Eind 1980 is hieruit de loopgroep ontstaan, want ondertussen was het trimgroepje al aardig uitgebreid met leden die alleen maar duurlopen deden en afzagen van de technische nummers. 

Bij het tienjarig bestaan werd er door AV Fivelstreek voor het eerst een Dijkloop georganiseerd.

Bijna dertig jaar later werd vanuit de club de Zeemijlenloop in Delfzijl georganiseerd. Een groot succes bleek. In het tweede jaar deden 1060 hardlopers mee aan dit evenement.

In 2018 is de overkapping gerealiseerd aan het clubgebouw en is ook de bestrating naast het clubgebouw geplaatst.