LidmaatschapJe kunt enkele trainingen geheel vrijblijvend meedoen. Daarna kun je besluiten lid te worden van onze vereniging.  De contributie bedraagt voor 2017:


 Categorie
(leeftijd welke in dat jaar wordt bereikt)
1e half jaar   2e half jaar
     
 Pupillen (11 jaar en jonger) - incl.licentie
 € 56,85  € 34,10
 Junioren (12 t/m 19 jaar) - incl.licentie
 € 68,95
 € 39,20
 Senioren en wandelaars - excl.licentie
 € 58,60
 € 41,80

 
De contributie van het 1e half jaar is inclusief de KNAU-bijdrage (senioren/wandelaars € 16,80, junioren € 15,55 en pupillen € 14,75) en de wedstrijdlicentie (junioren €14,20 en pupillen € 8,00).

De senioren die een wedstrijdlicentie willen hebben (of aanvragen) zullen hiervoor een aparte nota ontvangen van € 22,70. Een licentie is alleen nodig bij enkele 'grote' wedstrijden om mee te kunnen doen bij de wedstrijdlopers.

Inschrijvingskosten zijn € 7,50 (kosten aanmelden bij KNAU), overschrijvingskosten zijn € 10,15.


Aanvang en einde contributieperiode

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijds inschrijven is contributie verschuldigd vanaf de maand waarin de aanmeldingsdatum valt. Tussentijds opzeggen (schriftelijk of per e-mail) kan per de eerste van iedere maand. De opzegtermijn is een half jaar.

Bij opzegging ná 1 november is men de KNAU-bondsbijdrage van het jaar daarop alsnog verschuldigd. De KNAU-bondsbijdrage en de kosten van de wedstrijdlicentie moeten altijd volledig worden betaald, behalve bij inschrijving in de periode 1 oktober t/m 31 december.


Betaalwijze
 

Per automatische incassomachtiging.


Gezinskorting

Bij meerdere contributie-betalende gezinsleden wordt € 10,- reductie verleend op de verenigingscontributie. Het gezinslid met de hoogste contributieaanslag betaalt de volledige verenigingscontributie, de overige gezinsleden betalen ieder € 10,- minder van de door hun verschuldigde verenigingscontributie.


Aanmelding

Ga naar het aanmeldformulier

Ledenadministratie: 

Liesbeth Remmers
Jachtlaan 22
9934 JC  Delfzijl
0596-857773


Ga naar het contactformulierOpzeggen Lidmaatschap
 
Je kunt je lidmaatschap opzeggen door een bericht te sturen naar de ledenadministratie via bovenstaand contactformulier of een schriftelijke opzegging naar de ledenadministratie.