LidmaatschapJe kunt enkele trainingen geheel vrijblijvend meedoen. Daarna kun je besluiten lid te worden van onze vereniging.  De contributie bedraagt voor 2017:


 Categorie
(leeftijd welke in dat jaar wordt bereikt)
1e half jaar   2e half jaar
     
 Pupillen (11 jaar en jonger) - incl.licentie
 € 56,85  € 34,10
 Junioren (12 t/m 19 jaar) - incl.licentie
 € 68,95
 € 39,20
 Senioren en wandelaars - excl.licentie
 € 58,60
 € 41,80

 
De contributie van het 1e half jaar is inclusief de KNAU-bijdrage (senioren/wandelaars € 16,80, junioren € 15,55 en pupillen € 14,75) en de wedstrijdlicentie (junioren €14,20 en pupillen € 8,00).

De senioren die een wedstrijdlicentie willen hebben (of aanvragen) zullen hiervoor een aparte nota ontvangen van € 22,70. Een licentie is alleen nodig bij enkele 'grote' wedstrijden om mee te kunnen doen bij de wedstrijdlopers.

Inschrijvingskosten zijn € 7,50 (kosten aanmelden bij KNAU), overschrijvingskosten zijn € 10,15.

Contributie Triathlon

De jaarlijkse contributie voor de triathlon bedraagt € 175. Hier bovenop komt nog de jaarlijkse bijdrage aan de Thriathlonbond (€ 35, voor basislicentie*). En eventueel nog de kosten voor een wedstrijdlicentie (€ 25). In het eerste half jaar zal de helft van de contributie, de kosten voor de basislicentie en eventueel de kosten voor de wedstrijdlicentie worden geïnd. In het 2e halfjaar zal allen de 2e helft van de contributie worden geïnd.

*Verder is voor het eerste jaar de mogelijkheid om een aspirant lid te worden dit kost slecht € 12,--

Aspirant lidmaatschap (herkenbaar aan de letter X in het lidnummer). Dit kennismakingslidmaatschap is maximaal één kalenderjaar geldig en biedt de individuele atleet de mogelijkheid om deel te nemen aan evenementen tot en met maximaal de olympische afstand (i.g.v. triathlon is dat 1500 meter zwemmen – 40 km. fietsen – 10 km. lopen) zonder de kosten voor een daglicentie. Aspirantleden ontvangen geen bondsmagazine en komen niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK’s, maar worden wel opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun lidnummer opgeven.

Aanvang en einde contributieperiode

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijds inschrijven is contributie verschuldigd vanaf de maand waarin de aanmeldingsdatum valt. Tussentijds opzeggen (schriftelijk of per e-mail) kan per de eerste van iedere maand. De opzegtermijn is een half jaar.

Bij opzegging ná 1 november is men de Atletiekunie-bondsbijdrage (of Triathlonbond-bijdrage) van het jaar daarop alsnog verschuldigd. De Atletiekunie-bondsbijdrage (of Triathlonbond-bijdrage) en de kosten van de wedstrijdlicentie moeten altijd volledig worden betaald, behalve bij inschrijving in de periode 1 oktober t/m 31 december.


Betaalwijze
 

Per automatische incassomachtiging.


Gezinskorting

Bij meerdere contributie-betalende gezinsleden wordt € 10,- reductie verleend op de verenigingscontributie. Het gezinslid met de hoogste contributieaanslag betaalt de volledige verenigingscontributie, de overige gezinsleden betalen ieder € 10,- minder van de door hun verschuldigde verenigingscontributie.

Aanmelding

Ga naar het aanmeldformulier

Ledenadministratie: 

Liesbeth Remmers
Jachtlaan 22
9934 JC  Delfzijl
0596-857773


Ga naar het contactformulierOpzeggen Lidmaatschap
 
Je kunt je lidmaatschap opzeggen door een bericht te sturen naar de ledenadministratie via bovenstaand contactformulier of een schriftelijke opzegging naar de ledenadministratie.