Juryleden

Ineke Meijerhof, Martie Rodriguez, Dick Tjaden, Harke Tjaden, Hendrik Tjaden, Marja Tjaden, Bernie Benz, Caroline Benz, Henk Korthouwer zijn de juryleden. Albert Apol regelt het jurywezen voor AV  Fivelstreek.