Materiaalcommissie

Jan Krans en Siemon Hinrichs zijn belast met het beheer van het materiaal.