janwiersema.communicatie

Communicatieadviseur en ontwerper van de logo's van AV Fivelstreek en de Zeemijlenloop Delfzijl.

Website Jan Wiersema