AED Training

AED Training: 
 
In de maand Juni is er in twee groepen een AED training gevolgd in ons clubhuis en deze is door een van onze leden Klara Visser samen met een collega van het UMCG gegeven. We hebben sinds enige jaren een AED in ons clubhuis hangen en hopen deze nooit te behoeven gebruiken maar mocht het nodig zijn is het altijd goed om voldoende opgeleide mensen in de groepen te hebben. Naast de leden die deze cursus hebben gevolgd zijn er ook nog veel leden die via hun werk regelmatig een AED training ontvangen. Klara heeft aangegeven de training nog wel eens te willen geven dus wanneer je op andere wijze geen AED training krijgt en wel belangstelling hebt kun je dit doorgeven (braske@me.com) en kunnen we bij voldoende belangstelling nog een avond gaan plannen. 

 

Na afloop hebben alle deelnemers een certificaat ontvangen en we willen hen ook danken voor het volgen van deze training en in het bijzonder natuurlijk Klara en haar collega voor het geven van de cursus. 

  De deelnemers waren: (foto vlnr.) Pascal, Tjakko; Markus; Jenny; Klara (heeft training gegeven); Olly; Jan; Richard en Albert. De cursus is tevens gevolgd door Wiebo; Margreet en Aukje.