Besluit coronavirus (update 23/03)

Zoals vanavond om 19:00 uur in de persconferentie is aangegeven worden alle corona maatregelen aangescherpt en verlengd tot 1 juni a.s.

We hadden het afgelopen vrijdag  een update verzonden en niet verwacht dat deze zo snel al weer bijgesteld moest worden.

Aansluitend op de aangekondigde maatregelen van de overheid worden hierbij al onze activiteiten tot 1 juni a.s. geannuleerd. Hieronder zal ook de hardloop-4-daagse vallen welke in mei van dit jaar op de planning stond. 

We blijven als bestuur de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen jullie op de hoogte houden indien er veranderingen zijn.

Ook de richtlijnen voor het samen wandelen / hardlopen zijn aangescherpt en we willen jullie hierbij ook oproepen om de voorschriften / richtlijnen goed op te volgen.....

Het bestuur van AV Fivelstreek

 

nieuws 13-03-2020

Aansluitend op het dringend advies vanoverheid, atletiekunie en NOC/NSF  heeft het bestuur van AV Fivelstreek besloten om alle activiteiten van de vereniging te annuleren t/m 31 maart a.s. Dit zal inhouden dat er geen trainingen gegeven worden (loopgroep/jeugd/triatlon) en de Start To Run vervalt dit voorjaar.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. De Atletiekunie neemt dit advies over en adviseert verenigingen hetzelfde te doen.

We zullen de ontwikkelingen nauwlettend opvolgen en zodra er duidelijkheid is over het beleid na 31 maart verdere info communiceren (mail/website)

Tevens is besloten om de scholierenloop welke gepland stond voor 4 april a.s. te annuleren en de scholen zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

Het bestuur van AV Fivelstreek