Global Running Day

Beste Loop- Atletiekvrienden,

Zeer gestaag komt de sportwereld weer op gang, hier en daar kan weer voorzichtig worden gesport, wat worden getraind enzovoorts
Een evenement bij uitstek, in deze vreemde tijden, is de Global Running Day. Zeer waarschijnlijk wel bekend bij jullie

Deze dag, 3 juni 2020 proberen we zoveel mogelijk lopers, wandelaars enzovoorts aan het bewegen te krijgen en hopen we oprecht dat men massaal
"virtueel aan de start" staat van dit bijzondere (wereldwijde) evenement. We hebben hiervoor een unieke medaille ontworpen. De vijf lopers symboliseren hierbij de vijf
werelddelen en hiermee ook dat lopen voor iedereen is en voor iedereen mogelijk moet zijn!. De zee/oceaan van de medaille is lichtdoorlatend! 

Hebben deelnemers op 3 juni andere plannen, dan geen nood, want de resultaten van een andere loop kunnen hiervoor prima worden ingediend.

Aan jullie uiteraard de vraag om ons te helpen zoveel als mogelijk aan het bewegen te krijgen op deze datum! In de bijlage vinden jullie wat materiaal
wat gedeeld kan worden op de diverse sociale media. Breng een ieder op de hoogte!

Grote kans dat er al leden meelopen want het aantal inschrijvingen loopt prima

Inschrijven hiervoor kan nog tot en met 7 juni via: https://inschrijven.nl/form/2020060350956-nl

Vast mijn dank voor de medewerking,

Met Vriendelijke groet,
 
Lisanne