Indeling teams RUN van Winschoten ( team 1 nieuw)

Beste lopers;

Hieronder vinden jullie de indeling van de teams voor de aankomende run van Winschoten. We kunnen 3 teams aan de start laten verschijnen. Er volgt hier binnenkort ook een mailtje over aan al de deelnemers.
LET OP: Starttijden zijn een uur eerder dan voorgaande jaren!!

Graag bij ruilen even overleg plegen met Ida Raske, zodat er overzicht gehouden kan worden op de startlijst.Haar E-mail adres is: idaraske@hetnet.nl.Ida is komende week op vakantie, vandaar ook het e-mail adres van Tjakko Speelman: tjakkospeelman@hotmail.com


Als je onverhoopt moet afzeggen, zorg dan zelf voor een vervangende loper.

Documenten