Nieuwe corona maatregelen op de club

Corona maatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond en daaruit voortkomende aanscherping van de regels hebben we als bestuur de volgende maatregelen genomen:

 

 1. Zoals via een eerdere mail al is gecommuniceerd is besloten de Zeemijlenloop welke gepland was op 25 oktober a.s. te annuleren.
 2. Alle sportkantines moeten met ingang van vandaag voor een periode van minimaal 3 weken gesloten worden – hierdoor komt o.a. de nazit op de laatste donderdag van de maand te vervallen evenals het koffie drinken na de training voor de groepen die op za/zo gezamenlijk trainen. Voor de groepen die op de baan trainen of in het weekend vanaf de baan vertrekken mag het clubhuis wel gebruikt worden voor het neerleggen van kleding (en gebruik van toilet) – de functie van het clubhuis is dan niet een kantine maar meer een kleedruimte.
 3. Zoals in het schema is aangegeven vertrekken de loopgroepen in de maand oktober (nieuwe schema) nog steeds vanaf verschillende locaties in Delfzijl (locaties zijn in schema aangegeven0
 4. De groepsgrootte was met ingang van september verhoogd van 10 naar 15 en dit is volgens de aangescherpte regels nog steeds toegestaan en blijft dan ook ongewijzigd.
 5. De geplande (uitgestelde) ledenvergadering welke gepland was voor 15 oktober a.s. kan met de nieuwe regels niet doorgaan en we zullen alternatieven gaan evalueren op onze volgende bestuursvergadering.
 6. Voor de jeugdtrainingen willen we weer het principe van “kiss & ride” invoeren – de kinderen mogen uiteraard gebracht en gehaald worden maar dienen buiten het hek afgezet en weer opgehaald te worden – dus voor ouders is wachten langs de baan of in het clubhuis niet toegestaan.
 7. Uiteraard blijven ook de algemene maatregelen van kracht:
  • Heb je gezondheidsklachten of voel je je niet vertrouwd met het trainen / lopen in de groepen – blijf dan thuis
  • Houd zoveel mogelijk de 1,5 mtr afstand in acht 
  • Was vaak je handen

Deze maatregelen gelden eerst voor de komende drie weken en we zullen dit in de komende periode nauwlettend opvolgen en uiteraard de voorschriften/richtlijnen van de overheid en atletiekunie zo goed mogelijk opvolgen.

De aanpassingen die we moeten doen voor de trainingen zijn relatief beperkt en hebben er als bestuur alle begrip voor dat de maatregelen met het toenemend aantal besmettingen ook nodig zijn. Uiteraard is de impact van het niet door kunnen gaan van de Zeemijlenloop wel groot – in de voorbereidingen is door de commissieleden (Janna, Daan, Dorian, Mark en Marloes) en ook andere vrijwilligers al veel werk verzet waarvoor onze dank en we gaan ervan uit dat een belangrijk deel hiervan ook voor de editie van 2021 weer gebruikt kan gaan worden.

Positief m.b.t. de recente ontwikkelingen is dat we sinds afgelopen donderdag weer de beschikking hebben over onze baan en deze inmiddels weer volop in gebruik is genomen door de jeugdatletiek en ook door de loopgroepen en dit is met name voor de jeugdatletiek weer een hele verbetering t.o.v. de tijdelijke locatie (ijsbaanterrein). Omdat het grasveld (deels nieuwe graszoden) nog niet gereed is en er ook overdag nog wat afrondende grondwerkzaamheden rond de baan uitgevoerd worden staan er nog bouwhekken maar naar verwachting zullen deze over een week of 2-3 weer verwijderd worden. Werkzaamheden waar we zelf nog mee bezig zijn is het verbeteren van de verlichting in de bocht en aanleggen van verlichting bij de nieuwe verspringaanloop. 

 

Met vriendelijke groet,

 

AV Fivelstreek

(het bestuur)