Trainingen juli en augustus en nazit van juli

Op de site staan de trainingsschema voor de maanden juli en augustus.

We zijn hierbij voorlopig uitgegaan van 1 training per week in kleinere groepen op de wijze waarop we ook in de afgelopen maand hebben getraind. 

Met ingang van 1 juli a.s. worden de corona maatregelen van de overheid verder versoepeld maar blijft het advies om 1,5 meter afstand te blijven houden. Het laatste protocol van NOC- NSF zegt hierover het volgende: 

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort  mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. 

We zullen dit nauw op blijven volgen en ook advies in blijven winnen bij de atletiekunie en er zal binnenkort ook weer een regio overleg plaatsvinden waarbij ervaringen gedeeld worden - tot dusver was de werkwijze van alle verenigingen in de regio goed vergelijkbaar (trainen in kleinere groepen vanaf verschillende startlocaties en 1,5 m. afstand)

Nazit:

Een van de versoepelingen is dat de verenigingskantines vanaf 1 juli ook weer open mogen onder voorwaarde van het houden van 1,5 m onderlinge afstand. We willen op basis hiervan op de laatste donderdag van juli weer een nazit houden in het clubhuis (30 juli) aansluitend aan de training. Dit zal nog een aangepaste nazit zijn waarbij de kantinecommissie maatregelen zal nemen om de 1,5 m te waarborgen (alleen zitplaatsen op 1,5 m onderlinge afstand) We willen dan ook vragen hierin de aanwijzingen van de kantinecommissie goed op te volgen. 

De ontwikkelingen m.b.t. corona gaan nog steeds de goede kant op en het aantal besmettingen daalt landelijk nog steeds waardoor maatregelen steeds verder versoepeld kunnen worden en we zullen dit nauw op blijven volgen en ook stappen zetten wanneer hiervoor ruimte is. We hopen na de vakantieperiode weer 'normaal' te kunnen gaan trainen en hierbij ook weer gebruik kunnen maken van de baan. Naast trainingen zijn ook de voorbereidingen voor de zeemijlenloop druk gaande en we hopen hierover in september een definitief besluit te kunnen nemen.

Met sportieve groet,

AV Fivelstreek