Trainingen wijziging door corona maatregelen

Aan alle lopers….

Zoals in de vorige mail is aangegeven zijn we aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het geven van loop trainingen binnen de beperkingen welke door de overheid zijn aangegeven en hierbij is de veiligheid van een ieder ook uiteraard van belang

Hiervoor zijn wat ideeën verzameld en gedeeld met de looptrainers en hierover is ook hun input gevraagd. We hebben vandaag nog bericht ontvangen van de atletiekunie dat er deze week een aantal vragenuurtjes zijn ingepland (di-wo-do avond) en hierop gaan we inbellen om ook te horen hoe andere verenigingen hiermee omgaan.

We zijn dus nog niet helemaal klaar om onze ideeën deze week al in te voeren en vragen nog even jullie geduld.

We zijn bezig het volgende uit te werken:

1)     Volgens het protocol van de atletiekunie en NOC/NSF is de maximale groepsgrootte op een accommodatie 4 lopers exclusief de trainer en buiten de accommodatie 4 lopers inclusief de trainer. Daarnaast mogen er meerdere groepen (van max 4) tegelijk trainen o.l.v. een trainer. De groepen van 4 moeten vaste groepjes zijn die tijdens de training niet van samenstelling mogen wisselen en binnen de groepjes geldt een minimale afstand van 1,5 mtr. We willen hier gebruik van gaan maken door op de baan trainingen te gaan inplannen voor alle groepen (1 en 2 samen; groep 3 en 4 samen; groep 5 en groep 6). Tevens willen we voorlopig het maximum beperken tot 3 groepjes van 4 lopers per training. Om vaste groepjes van 4 herkenbaar te maken zijn gekleurde lintjes besteld.

We willen dit eerst even gaan uitproberen met een baantrainingen voor de groepen 1 en 2 aanstaande donderdag en indien dit goed gaat verder gaan invoeren voor de andere groepen vanaf de volgende week - hiervoor zal dan een schema gemaakt worden.

Met de 4 vermelde groepen zal dit inhouden dat we met twee trainingsavonden (Di en Do) eens in de twee weken een club training kunnen organiseren; vanaf de maand november zouden we ook de woensdagavond toe kunnen voegen omdat de jeugd dan in de zaal gaat trainen.

We zullen van tijd tot tijd gaan evalueren met de trainers of dit goed uitvoerbaar is en of de veiligheid van de leden goed geborgd kan worden.

2)     We willen in het trainingsschema gaan aangeven welke trainingen e buiten de hierboven genoemde baantraining zou kunnen gaan doen en dit zou je ook in groepjes van 4 kunnen doen door onderling af toe gaan spreken (max 4 per groepje en ook binnen de groepjes op minimale afstanden van 1,5 mtr) Je kunt uiteraard ook alleen gaan trainen als je gezien de omstandigheden dit prettiger vindt.

Voor het onderling afstemmen / afspreken van trainingen zou je gebruik kunnen maken van de beschikbare app groepjes die er al zijn of samen met je groep een app groepje gaan maken.

Suggesties voor trainingen deze week (deels overgenomen uit het schema)

Groep 1/2:   Pyramideloop extensief 5 - 7- 9 -7 - 5 min met tussentijds herstel van 4 min 

(alleen / of onderling afstemmen in groepjes van max 4 personen)

Baan 2 x (600 - 800 - 1000) extensief herstel 400 mtr 

(a.s. donderdag op de baan - als test)

Groep 3 / 4  Rondje Biessum / of ander rondje van ca. 1000 mtr extensief (5x) elke 9 minuten starten

(alleen / of onderling afstemmen in groepjes van max 4 personen)

Rustige duurloop van ca. 75 min met 3 x een korte versnelling van 10 min.

(alleen / of onderling afstemmen in groepjes van max 4 personen)

Groep 5/6    Tempoloopjes intensief 3 x (2-3-4min) herstel in serie 3 min tussen series 5 min

(alleen / of onderling afstemmen in groepjes van max 4 personen)

Rustige duurloop van ca. 60 min met 3 x een korte versnelling van 5 min.

(alleen / of onderling afstemmen in groepjes van max 4 personen)

Wanneer we een definitief programma hebben voor de komende maand zullen we ook het trainingsschema hierop afstemmen, op de website zetten en per mail gaan delen.

Succes met je trainingen deze week!!

AV Fivelstreek

Trainers en bestuur