Skip to main content Skip to footer

Vrijwilligers gezocht

Voor de Pinkstertrail zijn op zoek naar mensen die ons op zaterdag 27 mei van 11.00 tot ongeveer 14 uur kunnen helpen. 

Door de wisseling van Idott naar Fivelstreek zijn we de contactgegevens van heel veel vrijwilligers kwijtgeraakt. Heb je zin om ons op zaterdag 27 mei van 11 uur tot circa 14 uur te helpen? Meld je dan bij  : Wildrik Bulthuis 06-53305945 of wildrikbulthuis@hotmail.com .Vergeet niet: zonder vrijwilligers geen evenement. Geen evenement betekent onder meer geen extra inkomsten voor de vereniging en minder leefbaarheid in Delfzijl. 

About the author

avFivelstreek