Skip to main content Skip to footer

Samen over de finish

Bij de gezelligste club van Groningen

Lidmaatschap/Contributie

Je kunt enkele trainingen geheel vrijblijvend meedoen. Daarna kun je besluiten lid te worden van onze vereniging.  De contributie bedraagt voor 2022:

Categorie
(leeftijd welke in dat jaar wordt bereikt)

1e half jaar

2e half jaar

Pupillen (11 jaar en jonger) - incl. licentie

€ 61,70

€36,65

Junioren (12 t/m 19 jaar) - incl. licentie

€74,95

€42,15

Senioren en wandelaars - excl. licentie

€63,55

€45,00

De contributie van het 1e half jaar is inclusief de KNAU-bijdrage (senioren/wandelaars € 18,55 junioren € 17,15 en pupillen € 16,25) en de wedstrijdlicentie (junioren €15,65 en pupillen € 8,80).

De senioren die een wedstrijdlicentie willen hebben (of aanvragen) zullen hiervoor een aparte nota ontvangen van € 25,05. Een licentie is alleen nodig bij enkele 'grote' wedstrijden om mee te kunnen doen bij de wedstrijdlopers.

Inschrijvingskosten zijn € 8,20 (kosten aanmelden bij KNAU), overschrijvingskosten zijn € 11,20.

De jaarlijkse contributie voor de triatlon bedraagt € 201,00. Dit is inclusief de jaarlijkse bijdrage aan de Triatlonbond (€ 41,75, voor basislicentie*). En exclusief de eventuele kosten voor een wedstrijdlicentie (€ 29,75). In het eerste half jaar zal de helft van de contributie, de kosten voor de basislicentie en eventueel de kosten voor de wedstrijdlicentie worden geïnd. In het 2e halfjaar zal allen de 2e helft van de contributie worden geïnd. Voor 2021 geldt voor leden die alleen gebruik willen maken van de zwemtrainingen een gereduceerd tarief van € 130,-- (deze leden kunnen dus geen gebruik maken van de andere faciliteiten van de vereniging, waaronder de hardlooptrainingen).In de loop van 2021 zal het gereduceerde tarief worden geëvalueerd in het bestuur, dus vooralsnog geldt dit alleen voor het jaar 2021.

*Verder is voor het eerste jaar de mogelijkheid om een aspirant lid te worden dit kost slecht € 15,50. Indien hiervoor wordt gekozen zal het bedrag van € 201,00 worden verminderd met € 25,--

Aspirant lidmaatschap (herkenbaar aan de letter X in het lidnummer). Dit kennismakingslidmaatschap is maximaal één kalenderjaar geldig en biedt de individuele atleet de mogelijkheid om deel te nemen aan evenementen tot en met maximaal de olympische afstand (i.g.v. triatlon is dat 1500 meter zwemmen – 40 km. fietsen – 10 km. lopen) zonder de kosten voor een daglicentie. Aspirantleden ontvangen geen bondsmagazine en komen niet in aanmerking voor geld- en ereprijzen op NK’s, maar worden wel opgenomen in de diverse NTB-rankings als zij bij aanmelding voor de evenementen hun lidnummer opgeven.

 

Aanvang en einde contributieperiode

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijds inschrijven is contributie verschuldigd vanaf de maand waarin de aanmeldingsdatum valt. Tussentijds opzeggen (schriftelijk of per e-mail) kan per de eerste van iedere maand. De opzegtermijn is een half jaar.
Bij opzegging ná 1 november is men de Atletiekunie-bondsbijdrage (of Triatlonbond-bijdrage) van het jaar daarop alsnog verschuldigd. De Atletiekunie-bondsbijdrage (of Triatlonbond-bijdrage) en de kosten van de wedstrijdlicentie moeten altijd volledig worden betaald, behalve bij inschrijving in de periode 1 oktober t/m 31 december.

 

Betaalwijze 

Per automatische incassomachtiging.

 

Gezinskorting

Bij meerdere contributie-betalende gezinsleden wordt € 10,- reductie verleend op de verenigingscontributie. Het gezinslid met de hoogste contributieaanslag betaalt de volledige verenigingscontributie, de overige gezinsleden betalen ieder € 10,- minder van de door hun verschuldigde verenigingscontributie.

 

Aanvraag Jeugdsportfonds

Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Ook als uw kind al sport maar u als ouders moeite heeft om de contributie op te brengen. Op de website van deze organisatie, www.jeugdsportfonds.nl/groningen, is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.