Skip to main content Skip to footer

Samen over de finish

Bij de gezelligste club van Groningen

Lidmaatschap/Contributie

Je kunt enkele trainingen geheel vrijblijvend meedoen. Daarna kun je besluiten lid te worden van onze vereniging.  De contributie bedraagt voor 2024:

Categorie
(leeftijd welke in dat jaar wordt bereikt)

1e half jaar

2e half jaar

Pupillen (11 jaar en jonger) - incl. licentie

€ 66,20

  € 39,20

Junioren (12 t/m 19 jaar) - incl. licentie

€ 80,30

 € 44,90

Senioren - excl. licentie

€ 68,13

€ 48,13

Senioren met licentie

€ 95,13

€ 48,13

Frame Running- pupillen

 € 66,20

€ 39,20

Frame Running-junioren

€ 80,30

€ 44,90

De contributie van het 1e half jaar is inclusief de KNAU-bijdrage en de wedstrijdlicentie (junioren €15,85 en pupillen € 8,90).

De senioren die een wedstrijdlicentie willen hebben (of aanvragen) zullen hiervoor een aparte nota ontvangen van € 25,35. Een licentie is alleen nodig bij enkele 'grote' wedstrijden om mee te kunnen doen bij de wedstrijdlopers.

Inschrijvingskosten zijn € 8,20 (kosten aanmelden bij KNAU), overschrijvingskosten zijn € 11,20.

 

Aanvang en einde contributieperiode

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijds inschrijven is contributie verschuldigd vanaf de maand waarin de aanmeldingsdatum valt. Tussentijds opzeggen (schriftelijk of per e-mail) kan per de eerste van iedere maand. De opzegtermijn is een half jaar.
Bij opzegging ná 1 november is men de Atletiekunie-bondsbijdrage  van het jaar daarop alsnog verschuldigd. De Atletiekunie-bondsbijdrage en de kosten van de wedstrijdlicentie moeten altijd volledig worden betaald, behalve bij inschrijving in de periode 1 oktober t/m 31 december.

 

Betaalwijze 

Per automatische incassomachtiging.

 

Gezinskorting

Bij meerdere contributie-betalende gezinsleden wordt € 10,- reductie verleend op de verenigingscontributie. Het gezinslid met de hoogste contributieaanslag betaalt de volledige verenigingscontributie, de overige gezinsleden betalen ieder € 10,- minder van de door hun verschuldigde verenigingscontributie.

 

Aanvraag Jeugdsportfonds

Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Ook als uw kind al sport maar u als ouders moeite heeft om de contributie op te brengen. Op de website van deze organisatie, www.jeugdsportfonds.nl/groningen, is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.