Statuten en reglementen

De statuten van onze verenging

Statuten AV Fivelstreek

 

Het huishoudelijk reglement van onze vereniging

Huishoudelijk Reglement AV Fivelstreek